Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар’їнська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області повідомляє

ІНФОРМАЦІЯ

про отримання посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

 Мар’їнська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області повідомляє, що з 1 травня 2017 року набув чинності пункт 5 частини першої статті 25 Закону України «Про державну службу», яким визначено, що особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, зокрема має подати посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (далі – посвідчення).

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 затверджений Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

Платні послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення (його дубліката) можуть надаватися вищими навчальними закладами, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань «Публічне управління та адміністрування».

В Донецькій області 6 таких навчальних закладів:

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ),

Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут),

Маріупольський державний університет (м. Маріуполь),

Донецький державний університет управління (м. Маріуполь),

Приватний вищий навчальний заклад «Краматорський економіко-гуманітарний інститут» (м. Краматорськ),

Донецький національний медичний університет (юр. адреса: м. Лиман; адреса адміністрації: м. Краматорськ).

Національне агентство України з питань державної служби формує перелік уповноважених вищих навчальних закладів на підставі їхньої інформації щодо готовності проводити атестацію та видавати посвідчення. На сьогодні в переліку 4 навчальні заклади:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,

Житомирський національний агроекологічний університет,

Міжрегіональна Академія управління персоналом (м. Київ),

Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне).

Атестація проводиться у три етапи:

1) приймання заяв від осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, щодо проходження атестації;

2) проходження атестації у письмовій та усній формі;

3) визначення результатів атестації та інформування учасників атестації про них.

Атестаційні сесії проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Уповноважені вищі навчальні заклади розміщують на своєму офіційному веб-сайті графік проведення атестаційних сесій та порядок реєстрації осіб для проходження атестації.

Атестація у письмовій формі включає:

письмове завдання з використанням технологій тестування;

письмовий переказ тексту з фахових питань.

Атестація в усній формі включає:

ділову розмову за визначеним сценарієм;

повідомлення-презентацію на встановлену атестаційною комісією тему.

Вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають такі документи:

1) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;

2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови;

4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу із заявою про видачу посвідчення на безоплатній основі. До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього додатків.

Відповідно до роз’яснення Національного агентства України з питань державної служби від 05.04.2017 № 25-р/з щодо документів для участі у конкурсі, у разі, якщо оголошення про проведення конкурсу оприлюднене до 01 травня 2017 року та строк подання документів закінчується після 01 травня 2017 року, то особам, які бажають взяти участь у конкурсі, не потрібно подавати посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Спеціаліст з питань організації роботи

 Мар’їнської ОДПІ Головного управління ДФС

 у Донецькій області