Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар'їнська районна державна адміністрація

До відома підприємств, установ та організацій Мар’їнського району

21 серпня 2019 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України №768 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013р. №115», в наслідок чого зазнав змін затверджений нею Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів. У зв’язку з цим просимо звернути увагу на наступні зміни:

Повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), внесення до них змін і доповнень.

У Мар’їнському районі повідомну реєстрацію колективних договорів здійснює управління соціального захисту населення Мар’їнської райдержадміністрації.

Сторони угоди (договору) подають реєструючому органу на повідомну реєстрацію примірник угоди (договору) разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

Під час повідомної реєстрації управління соціального захисту населення Мар’їнської райдержадміністрації вносить відповідний запис до реєстру територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них.

Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації колективної угоди (договору), змін і доповнень до них, повертати їх на доопрацювання, витребовувати додаткові документи та встановлювати вимоги до оформлення поданих на реєстрацію документів.

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження угоди (договору) до реєструючого органу.

Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації угоди (договору) реєструючий орган письмово інформує про це суб’єкта, який подав на реєстрацію угоду (договір).

Управління соціального захисту населення Мар’їнської райдержадміністрації оприлюднює на офіційному веб-сайті Мар’їнської районної державної адміністрації та щомісяця оновлює реєстр колективних угод (договорів), змін і доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

Текст договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється, за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням.

Копіювання та опублікування тексту угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) здійснюються разом з інформацією про повідомну реєстрацію, а також рекомендаціями реєструючого органу щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

Примірник угоди (договору), поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, зберігається в реєструючому органі до заміни новою угодою (договором).

Довідково: з питань консультацій щодо укладення та повідомної реєстрації колективного договору звертайтесь до управління соціального захисту населення Мар’їнської райдержадміністрації за адресою: м. Мар’їнка, вул. Каштанова, 2, та/або за телефоном: 095-388-41-18.