Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар'їнська районна державна адміністрація

Доступ до публічної інформації

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Мар’їнська райдержадміністрація є розпорядником інформації, що отримана або створена в процесі реалізації райдержадміністрацією, її структурними підрозділами своїх повноважень та виконання обов’язків, передбачених чинним законодавством, та яка знаходиться у володінні облдержадміністрації та її структурних підрозділів.

***

Стаття 60 Закону України “Про запобігання корупції”. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації

1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, забороняється:

1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;

2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про:

1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1, підпунктах “а” і “в” пункту 2 та пунктах 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, або державними органами, органами місцевого самоврядування;

2) розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету або за рахунок технічної або іншої допомоги в рамках реалізації в Україні програм (проектів) у сфері запобігання, протидії корупції особам, зазначеним у пункті 1, пунктах “а” і “в” пункту 2 та пунктах 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов’язковій державній реєстрації, а також подарунки, які регулюються цим Законом;

3) передачу в управління належних особам підприємств та корпоративних прав, що здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом;

4) конфлікт інтересів осіб, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, та заходи з його врегулювання.

***

Надання публічної інформації Мар’їнською райдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту:

письмово:  85600, Донецька обл., Мар’їнський район, м. Мар’їнка, вул.Шевченка, 3

Електронна пошта: mar.a@dn.gov.ua  або 05420385_zv321458@mail.gov.ua

усно: за телефонами: (06278) 5-19-43,  моб. 066-872-04-09

Запити приймаються з понеділка по четвер з 7.45 до 16:00 год. в приміщенні райдержадміністрації в каб.№5 (1 поверх).

Форма письмового запиту на публічну інформацію

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Розпорядження голови РДА від 11.07.2017 року №292 Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, який надається гриф обмеження доступу Для службового користування

Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 21.01.2019 №24 “Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 11 липня 2017 року №292 “Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу “Для службового користування”

Розпорядження голови РДА, керівника районної ВЦА від 17.04.2018 року №187 «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Мар’їнська районна державна адміністрація, та Розміру таких витрат»

Розпорядження голови РДА, керівника районної ВЦА від 04.05.2020 №351 “Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 17.04.2018 року №187 «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Мар’їнська районна державна адміністрація, та Розміру таких витрат»

РОЗМІР фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Мар’їнська районна державна адміністрація (нова редакція)

ЗАЯВКА на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Мар’їнська районна державна адміністрація (нова редакція)

***

Відповідальні особи за доступ до публічної інформації в райдержадміністрації

Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 19.10.2017 №468 “Про затвердження Порядку оприлюднення райдержадміністрацією наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”

Розпорядження голови РДА, керівника районної ВЦА від 08.07.2020 №527 “Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 жовтня 2017 року №468 «Про затвердження Порядку оприлюднення райдержадміністрацією наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

Наказ начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації від 24.11.2017 №300/100 “Про затвердження Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації”

Наказ начальника відділу культури, молоді та спорту Мар’їнської райдержадміністрації від 07.07.2020 №36-од “Про визначення відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації”

Наказ начальника фінансового управління Мар’їнської райдержадміністрації від 05.09.2019 №18 “Про визначення відповідальної особи за оприлюднення наборів даних”

Наказ начальника відділу освіти Мар’їнської райдержадміністрації від 05.09.2019 №202 “Про призначення відповідальної особи за роботу сайту відділу освіти Мар’їнської РДА, Мар’їнського РМЦКРО”