Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар’їнська райдержадміністрація оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства соціальної спрямованості

Мар’їнська  районна державна адміністрація Донецької області оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яким  надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету (далі – Конкурс).

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 та розпорядження голови Мар’їнської районної державної адміністрації від 23 вересня 2019 року № 1319 «Про оголошення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету у 2020 році».

Мета конкурсу – розвиток партнерства з громадськими організаціями соціального спрямування та  залучення їх до розв’язання соціальних проблем цільових груп населення Мар’їнського району Донецької області відповідно до визначених пріоритетних напрямків.

У конкурсі беруть участь інститути громадського суспільства, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення конкурсу.

Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення таких пріоритетних завдань:

 1. Забезпечення соціального захисту ветеранів, здійснення заходів статутними органами громадської організації, передбачених її статутом (положенням), реалізація їх програм (проектів, заходів).
 1. Надання послуг для вразливих верств громадян.
 1. Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників.
 1. Проведення спортивно-реабілітаційних заходів.
 1. Розвиток волонтерського руху.
 1. Проведення заходів з військово-патріотичного виховання.
 1. Розроблення методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях.

У межах Конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

 1. Проведення роботи над ефективним вирішенням місцевих проблем ветеранів війни, осіб з інвалідністю, сімей загиблих, померлих учасників бойових дій.
 1. Проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу).
 1. Видання брошур, буклетів, інформаційних листівок.
 1. Підвищення інституційної спроможності громадських організацій.

Також враховуватимуться пропозиції щодо адміністративних витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських організацій для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), а саме:

 1. Оренда нежитлових приміщень та оплата комунальних послуг у межах норм споживання щодо приміщень, в яких громадська організація проводить свою статутну діяльність.
 1. Оплата праці (матеріальне заохочення) та нарахування на заробітну плату для кожного з не більше трьох штатних працівників у розмірі не більше мінімальної заробітної плати.
 1. Придбання канцелярських товарів.
 1. Послуги зв’язку та обслуговування оргтехніки.
 1. Пам’ятно – меморіальні заходи, пов’язані з відзначенням Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам’яті жертв голодоморів.
 1. Заходи з патріотичного виховання молодого покоління.
 1. Банківські послуги.

Рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) має відповідати адміністративно-територіальному рівню проведення конкурсу.

У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані проекти, які:

 1. Спрямовані на отримання прибутку.
 1. Спрямовані на підтримку політичної партії або релігійної організації.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених в районному бюджеті на відповідний рік.

За рахунок коштів районного бюджету може бути профінансовано не більше 85% вартості програми (проекту, заходу). Решта 15% необхідного обсягу фінансування програми (проекту, заходу) мають бути забезпечені інститутами громадського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у т.ч. оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду тощо.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

При укладенні договорів про надання фінансової підтримки на 2020 рік інститутам громадського суспільства, з числа переможців конкурсу, необхідно буде враховувати необхідність виправлення (усунення) недоліків, які будуть оголошені конкурсною комісією на її засіданнях, а також привести кошториси витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) до вимог чинного законодавства.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

 1. Заяву про участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за формою, затвердженою розпорядженням голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 04 червня 2019 року № 900 «Про затвердження форм документів для проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яким надаватиметься фінансова підтримка», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 18 червня 2019 року за № 185/2898.
 1. Опис програми (проекту, заходу) інституту громадського суспільства за формою, затвердженою розпорядженням голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 04 червня 2019 року № 900 «Про затвердження форм документів для проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яким надаватиметься фінансова підтримка», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 18 червня 2019 року за № 185/2898.
 1. Кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) за формою, затвердженою розпорядженням голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 04 червня 2019 року № 900 «Про затвердження форм документів для проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яким надаватиметься фінансова підтримка», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 18 червня 2019 року за № 185/2898.
 1. Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства за формою, згідно з додатком.
 1. Листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).
 1. Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи інституту громадянського суспільства (на підписання, подання чи захист конкурсної пропозиції – у разі підписання чи захисту конкурсної пропозиції не керівником інституту громадянського суспільства).

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

Проекти, що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі. Електронні копії документів, електронних носіях інформації разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються з 01.10.2019 по 31.10.2019 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою: м. Мар’їнка, вул. Каштанова, 2.

Консультації та додаткова інформація за телефоном 5-11-12 або за електронною адресою 26019853@mail.gov.ua

Строки проведення конкурсу з 04.11.2019 по 29.11.2019 року.

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства у разі, коли:

 1. Інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах.
 1. Інститут громадянського суспільства не є юридичною особою, зареєстрованою в установленому порядку, або був зареєстрований пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.
 1. Інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання офіційного листа.
 1. Інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення.
 1. Конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі.
 1. Установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у попередніх двох бюджетних періодах.

Додаток до Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету у 2020 році (Інформація про діяльність інституту громадянського суспільства)

Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 23.09.2019 №1319 “Про оголошення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету у 2020 році”