Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар'їнська районна державна адміністрація

Містобудівні умови та обмеження

Реєстр містобудівних умов та обмежень

Дата та
наказу про затверд-ження місто-будівних умов та обмежень
Замовник
об’єкта
буд-ва
Назва         об’єкта             буд-ва
Адреса                   об’єкта                будів-ва
Інфор-
мація
про
внесення змін до місто-будівних умов та обме-жень
Підстава          для
скасу-
вання
або зупи-нення
дії місто-будівних умов та обмежень
Ел. скан-
копія
примір-
ника
місто-     будівних
умов та обмежень
1
2
3
4
5
6
7
07.12.2017 №3-М
Гріневич Михайло Іванович
Будівництво
магазину
Вул. ІІ-Нагорна, 19,
м.Курахове, Мар’їнський район,
Донецька
область,
85612
Містобудівні умови та обмеження
12.12.2017 №4
Курахівська міськарада Ма-р’їнського району Доне-цької області
Реконструція Курахівського міського парку «Ювілейний»
м.Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
 –
За заявою замовника
Про скасування містобудівних умов та обмежень від 14.02.2017 №34
19.03.2018 №5
Курахівська міська
рада Мар’їнського району Донецької області
Реконструк-
ція Курахівського міського
парку “Ювілейний”
м.Курахове, Мар’їнський район,
Донецька обл., 85612
(поблизу
вулиці
Мечнікова
зі сходу і проспекта Запорізький
з півночі)
Містобудівні умови та обмеження
27.03.2018 № 6-М
ВЦА м.Красного-рівка Мар’їнського району Донецької області
Реконструк-ція адміністра-тивноїбудівлі з госпо-дарською будівлею по вул. Охтирська, 14-а у м.Красного-рівка Мар’їнського району Донецької області
вул.Охтирська, 14-а, м.Красногорівка, Мар’їнський район, Донецька обл., 85630
Містобудівні умови та обмеження
18.05.2018 №7-М
ТОВ “Сади Донбасу”
Будів-ництво складу для збері-гання с/г продукції з адміністра-тивно-побу-товими примі-щеннями за адресою: вул. Перво-майська (Першо-травнева), 1-а, с.Дачне, Мар’їнський район, Донецька область, 85611
вул. Первомайська (Першо-травнева), 1-а, с.Дачне, Мар’їн-ський район, Донецька область,85611
 –  –
Містобудівні умови та обмеження
13.08.2018 № 8-М
Кушнаренко
Володимир Володимирович
Будівництво магазину за адресою: м.Курахове, вул. Перемоги, 69
 вул. Перемоги, 69, м.Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
 –  –
Містобудівні умови та обмеження

 

30.10.2018
№10-М
Кура-хівська місь-ка рада Мар’їн-ського р-ну Донецької обла-сті
 Будівництво житлового будинку з вбу-дованими при-міщеннями в м-ні «Южний» м. Кура-хове Мар’їнського ра-йону Доне-цької області
Мікро-район Южний, Ма-р’їнський ра-йон, Доне-цька обл.
85612
 –  –
Містобудівні умови та обмеження №6
20.11.2018 №11-М
Курахівська міська  рада Мар’їнського району Доне-цької області
Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям по вул. Мечнікова в м.Курахове Мар’їнського району Донецької області
вул.Мечнікова,
16-в,
м.Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №7
26.11.2018 №12-М
Комунальне некомерційне підприємство “Центр пер-винної медико-санітарної допо-моги Мар’їнської районної ради”, код ЄДРПОУ: 37862491, адреса: проспект Дружби, 22-А, м.Мар’їнка, Доне-цька область, 85600
Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини
(з житлом)
по вул. Перво-майській в с. Богояв-ленка Мар’їн-ського району Доне-цької області
вул.Перво-майська, с.Богоявленка, Мар’їнський район, Донецька обл.,85643
Містобудівні умови та обмеження №8
26.11.2018 №13-М
Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Мар’їнської районної ради”, код ЄДРПОУ: 37862491, адреса: проспект Дружби, 22-А, м.Мар’їнка, Донецька область, 85600
Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини
(з житлом)
по вул.Парковій, 34 в с.Єлизаветівка Мар’їнського району Донецької області
вул.Паркова, 34, с.Єлизаветівка, Мар’їнський район,Донецька обл., 85651
Містобудівні умови та обмеження №9
05.12.2018 № 14-М
Костянтинівська сільська рада Мар’їнського району Донецької області код ЄДРПОУ: 05380355, адреса: вулиця Миру, с. Костянтинівка, Мар’їнський район, Донецька область, 85653
Будівництво водонапірної вежі в с. Костянтинівка Мар’їнського району, Донецької області
вул.Шевченка, с. Костянтинівка, Мар’їнський район, Донецька область, 85653
Містобудівні умови та обмеження №10
11.12.2018 № 15-М
Курахівська міська лікарня Мар’їнського району Донецької області
Улашту-
вання ганку з навісом та пандусом (реконструк-ція) головного корпусу Курахівської міської лікарні за адресою: вул. Мечнікова, 14, м.Курахове, Мар’їнського району Донецької області
вул. Мечнікова, 14, м. Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №11
11.12.2018 №16-М
Курахівська міська лікарня Мар’їнського району Донецької області
Улашту-
вання
тамбуру будівлі головного корпусу (реконструк-ція) Курахівської міської лікарні за адресою: вул. Мечнікова, 14, м.Курахове, Мар’їнського району Донецької області
вул.Мечнікова, 14, м.Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №12
27.02.2019 № 17-М
Єрьоменко Світлана Миколаївна
Реконструкція квартири під аптеку за адресою: Донецька обл., Мар’їнський р-н, м.Курахове, просп. Соборний, буд. 25, кв. 5
проспект Соборний, будинок 25, квартира 5, м. Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №13
18.03.2019 № 18 – М
Відділ освіти Мар’їнської районної дер-жавної адмі-ністрації
Капітальний ремонт сис-теми тепло-постачання з влаштуванням моду-льної котельні, благоустрій та капітальний ремонт зовнішніх мереж Красно-горівської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Мар’їнської районної ради Донецької області за адресою: Донецька обл., Мар’їнський район, м. Красногорівка, вул. Центральна, 15
вулиця Центральна, 15, м. Красногорівка, Мар’їнський район, Донецька область, 85630
Містобудівні умови та обмеження №14
02.04.2019 № 19-М
Ціренщикова Лариса Іванівна
Реконструкція квартири під магазин: м. Курахове, вул. Лермонтова, буд. 19, кв. 2
вулиця Лермонтова, буд. 19, квартира 2, м. Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №15
02.04.2019 № 20-М
Романець Ольга Яківна
Реконструкція квартири під магазин за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, м. Курахове, вул. Мечнікова, буд.1, кв. 15
вулиця Мечнікова, буд.1, квартира 15, м. Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №16
02.04.2019 № 21-М
Токарев Вячеслав Леонідович
Реконструкція квартири під офісне приміщення за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, м. Курахове, вул. Лермонтова, буд. 9, кв. 62
вулиця Лермонтова, буд. 9, квартира 62, м. Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
 –
Містобудівні умови та обмеження №17
10.04.2019 № 22-М
Фізична особа-підприє-мець Гріневич Михайло Іванович
Буді-вництво мага-зину за адресою: вулиця ІІ  – Нагорна, 19, м. Курахове, Мар’їн-ський район, Донецька область
Вул. ІІ –  Нагорна, 19, м. Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Вне-сення змін в інфо-рмацію про замовника
Містобудівні умови та обмеження №18
11.04.2019 № 23-М
Приватне під-приємство “Енерго-сільгосппром”
Будів-ництво будів-лі по ремонту та обслу-гову-ванню сільсько-госпо-дарських машин та транспорту”
Вул. Грушева, 11, м. Кура-хове, Мар’їнський район, До-нецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №19