Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар'їнська районна державна адміністрація

Містобудівні умови та обмеження

Реєстр містобудівних умов та обмежень                ​

Дата та № наказу про затверд-ження місто-будівних умов та обмежень
Замовник об’єкта буд-ва
Назва об’єкта буд-ва
Адреса              об’єкта                будів-ва
Інфор-мація про внесення змін до місто-будівних умов та обме-жень
Підстава для скасування або зупи-нення дії місто-будівних умов та обмежень
Ел. скан-копія примірника місто-  будівних умов та обмежень
1
2
3
4
5
6
7
07.12.2017 №3-М
Гріневич Михайло Іванович
Будівництво
магазину
Вул. ІІ-Нагорна, 19,
м.Курахове, Мар’їнський район,
Донецька
область,
85612
Містобудівні умови та обмеження
12.12.2017 №4
Курахівська міськарада Ма-р’їнського району Доне-цької області
Реконструція Курахівського міського парку «Ювілейний»
м.Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
 –
За заявою замовника
Про скасування містобудівних умов та обмежень від 14.02.2017 №34
19.03.2018 №5
Курахівська міська
рада Мар’їнського району Донецької області
Реконструк-
ція Курахівського міського
парку “Ювілейний”
м.Курахове, Мар’їнський район,
Донецька обл., 85612
(поблизу
вулиці
Мечнікова
зі сходу і проспекта Запорізький
з півночі)
Містобудівні умови та обмеження
27.03.2018 № 6-М
ВЦА м.Красного-рівка Мар’їнського району Донецької області
Реконструк-ція адміністра-тивноїбудівлі з госпо-дарською будівлею по вул. Охтирська, 14-а у м.Красного-рівка Мар’їнського району Донецької області
вул.Охтирська, 14-а, м.Красногорівка, Мар’їнський район, Донецька обл., 85630
Містобудівні умови та обмеження
18.05.2018 №7-М
ТОВ “Сади Донбасу”
Будів-ництво складу для збері-гання с/г продукції з адміністра-тивно-побу-товими примі-щеннями за адресою: вул. Перво-майська (Першо-травнева), 1-а, с.Дачне, Мар’їнський район, Донецька область, 85611
вул. Первомайська (Першо-травнева), 1-а, с.Дачне, Мар’їн-ський район, Донецька область,85611
 Внесення змін (наказ від 17 вересня 2019 року № 37-М)
 –
Містобудівні умови та обмеження
Містобудівні умови та обмеження (внесення змін)
13.08.2018 № 8-М
Кушнаренко
Володимир Володимирович
Будівництво магазину за адресою: м.Курахове, вул. Перемоги, 69
 вул. Перемоги, 69, м.Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
 –
 –
Містобудівні умови та обмеження
30.10.2018
№10-М
Кура-хівська місь-ка рада Мар’їн-ського р-ну Донецької обла-сті
 Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбу-дованими нежитловими при-міщеннями в м-ні «Южний» м. Кура-хове Мар’їнського ра-йону Доне-цької області
Мікро-район Южний, Ма-р’їнський ра-йон, Доне-цька обл.
85612
 –
 –
Містобудівні умови та обмеження №6
20.11.2018 №11-М
Курахівська міська  рада Мар’їнського району Доне-цької області
Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям по вул. Мечнікова в м.Курахове Мар’їнського району Донецької області
вул.Мечнікова,
16-в,
м.Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Внесення змін в (наказ від 03 вересня 2019 року № 35-М)
Містобудівні умови та обмеження №7
Містобудівні умови та обмеження (внесення змін)
26.11.2018 №12-М
Комунальне некомерційне підприємство “Центр пер-винної медико-санітарної допо-моги Мар’їнської районної ради”, код ЄДРПОУ: 37862491, адреса: проспект Дружби, 22-А, м.Мар’їнка, Доне-цька область, 85600
Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини
(з житлом)
по вул. Перво-майській в с. Богояв-ленка Мар’їн-ського району Доне-цької області
вул.Перво-майська, с.Богоявленка, Мар’їнський район, Донецька обл.,85643
Містобудівні умови та обмеження №8
26.11.2018 №13-М
Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Мар’їнської районної ради”, код ЄДРПОУ: 37862491, адреса: проспект Дружби, 22-А, м.Мар’їнка, Донецька область, 85600
Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини
(з житлом)
по вул.Парковій, 34 в с.Єлизаветівка Мар’їнського району Донецької області
вул.Паркова, 34, с.Єлизаветівка, Мар’їнський район,Донецька обл., 85651
Містобудівні умови та обмеження №9
05.12.2018 № 14-М
Костянтинівська сільська рада Мар’їнського району Донецької області код ЄДРПОУ: 05380355, адреса: вулиця Миру, с. Костянтинівка, Мар’їнський район, Донецька область, 85653
Будівництво водонапірної вежі в с. Костянтинівка Мар’їнського району, Донецької області
вул.Шевченка, с. Костянтинівка, Мар’їнський район, Донецька область, 85653
Містобудівні умови та обмеження №10
11.12.2018 № 15-М
Курахівська міська лікарня Мар’їнського району Донецької області
Улашту-
вання ганку з навісом та пандусом (реконструк-ція) головного корпусу Курахівської міської лікарні за адресою: вул. Мечнікова, 14, м.Курахове, Мар’їнського району Донецької області
вул. Мечнікова, 14, м. Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №11
11.12.2018 №16-М
Курахівська міська лікарня Мар’їнського району Донецької області
Улашту-
вання
тамбуру будівлі головного корпусу (реконструк-ція) Курахівської міської лікарні за адресою: вул. Мечнікова, 14, м.Курахове, Мар’їнського району Донецької області
вул.Мечнікова, 14, м.Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №12
27.02.2019 № 17-М
Єрьоменко Світлана Миколаївна
Реконструкція квартири під аптеку за адресою: Донецька обл., Мар’їнський р-н, м.Курахове, просп. Соборний, буд. 25, кв. 5
проспект Соборний, будинок 25, квартира 5, м. Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №13
18.03.2019 № 18 – М
Відділ освіти Мар’їнської районної дер-жавної адмі-ністрації
Капітальний ремонт сис-теми тепло-постачання з влаштуванням моду-льної котельні, благоустрій та капітальний ремонт зовнішніх мереж Красно-горівської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Мар’їнської районної ради Донецької області за адресою: Донецька обл., Мар’їнський район, м. Красногорівка, вул. Центральна, 15
вулиця Центральна, 15, м. Красногорівка, Мар’їнський район, Донецька область, 85630
Містобудівні умови та обмеження №14
02.04.2019 № 19-М
Ціренщикова Лариса Іванівна
Реконструкція квартири під магазин: м. Курахове, вул. Лермонтова, буд. 19, кв. 2
вулиця Лермонтова, буд. 19, квартира 2, м. Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №15
02.04.2019 № 20-М
Романець Ольга Яківна
Реконструкція квартири під магазин за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, м. Курахове, вул. Мечнікова, буд.1, кв. 15
вулиця Мечнікова, буд.1, квартира 15, м. Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №16
02.04.2019 № 21-М
Токарев Вячеслав Леонідович
Реконструкція квартири під офісне приміщення за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, м. Курахове, вул. Лермонтова, буд. 9, кв. 62
вулиця Лермонтова, буд. 9, квартира 62, м. Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
 –
Містобудівні умови та обмеження №17
11.04.2019 № 23-М
Приватне під-приємство “Енерго-сільгосппром”
Будів-ництво будів-лі по ремонту та обслу-гову-ванню сільсько-госпо-дарських машин та транспорту”
Вул. Грушева, 11, м. Кура-хове, Мар’їнський район, До-нецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №19
24.04.2019 № 24-М
Юр’єва Олена Миколаївна
Будівництво прибудо-ваного магазину за адресою: Донецька область, Мар’їнський район,                  м. Курахове, проспект Соборний,  буд. 19
пр-т. Соборний, буд. 19, м.Курахове, Мар’їнський район, \Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №20
15.05.2019 №25-М
Товариство з обмеженою відповідаль-ністю «Магістраль 2015»
Будівництво автомобіль-ного боксу за адресою: Донецька область, Мар’їнський район,                   м. Курахове, Промислова зона, 115-Б
Промислова зона, 115-Б , м.Курахове, Мар’їнський район,
Донецька область,
85612
Містобудівні умови та обмеження №21
24.05.2019 № 26-М
Курахівська міська рада Мар’їнського району Донецької області
Реконструкція насосної каналізаційної станції № 2, що розташована по просп. Запорізькому 1-и у м. Курахове Мар’їнського району Донецької області
проспект Запорізький, 1-и, м. Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №22
03.06.2019 № 27-М
Колтипіна Олександра Сергіївна
 Реконструкція квартири під салон краси за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, м. Курахове, вул. Прокоф’єва, буд. 18а, кв.2
 вул.Прокоф’єва, будинок 18а, квартира 2, м. Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
 –
 –
Містобудівні умови та обмеження №23
03.06.2019 № 28-М
Фокіна Лідія Миколаївна
Реконст-рукція квартири під офісне приміщення за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, м. Курахове, вул.Пушкіна, буд. 19, кв.1
 вул.Пушкіна, будинок 19, квартира 1, м. Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
 –
 –
 Містобудівні умови та обмеження №24
15.07.2019 №29-М
Комунальне підприємство “Водоканал” Вуг-ледарської міської ради
Реконструкція очисних споруд м.Вугледара – ІІ черга
вул. Набережна, 57а, с.Павлівка, Мар’їнський район, Донецька область, 85672
Містобудівні умови та обмеження №25
29.07.2019 №30-М
Демченко Світлана Борисівна
Реконструкція приміщення під магазин за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, м.Красногорівка, вул.Центральна, буд. 1, кв.76
вул.Центральна, будинок 1, квартира 76, м.Красногорівка, Мар’їнський район, Донецька область, 85630
Містобудівні умови та обмеження №26
31.07.2019 №31-М
Громов Віталій Вікторович
Реконструкція квартири під офісне приміщення
проспект Прокоф’єва, будинок 24, квартира 77, м.Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №27
14.08.2019 №32-М
Кузнєцов Микола Анатолійович
Реконструкція квартири під магазин
вул.Сумська, будинок 22, квартира 16, м.Красногорівка, Мар’їнський район, Донецька область, 85630
 –
 –
Містобудівні умови та обмеження №28
16.08.2019 №33-М
Панасюк Іван Іванович
Реконструкція квартири під магазин
проспект Соборний, будинок 17, квартира 14, м.Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №29
16.08.2019 №34-М
Солод Олександр Олександрович
Реконструкція квартири під магазин
вул.Лермонтова, будинок 6, квартира 3, м.Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №30
06.09.2019 №36-М
Територіальне управління державної судової адміністрації України в Донецькій області
Реконструкція з прибудовою до адміністративної будівлі, розташованої за адресою: Донецька область, м.Курахове, вул.Енергетиків, буд.2-д
вул.Енергетиків, буд.2-д, м.Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
Містобудівні умови та обмеження №31
16.10.2019 №38-М
Хаджинов Олександр Сергійович
Реконструкція квартири під магазин
пр.Соборнийбуд.37, кв.2, м.Курахове, Мар’їнський район, Донецька область, 85612
 –  –
 Містобудівні умови та обмеження №32
04.12.2019 № 39-М
Нечепоренко Олександр Іванович
Реконструкція квартири під магазин
вул. Лермонтова, буд. 7, кв. 5, м.Курахове, Мар’їнський р-н, Донецька обл., 85612
Містобудівні умови та обмеження №33
05.12.2019 № 40-М
Кушнаренко Володимир Володимирович
Реконструкція квартири під магазин
вул. Мечникова, буд. 13, кв.6, м.Курахове, Мар’їнський р-н, Донецька обл., 85612
Містобудівні умови та обмеження №34
02.03.2020 № 1-М
Волкова Юлія Олександрівна
Реконструкція квартири за адресою: Донецька обл. Мар’їнський район, м. Курахове, проспект Прокоф’єва, буд 14, кв.1.
м. Курахове, проспект Прокоф’єва,        буд 14, кв.1. Мар’їнський р-н, Донецька обл., 85612
Внесення змін  (наказ від 10 березня 2020 року № 2-М)
Містобудівні умови та обмеження №35

 

Містобудівні умови та обмеження (внесення змін)

25.03.2020 № 3-М
Головне управління Національної поліції в Донецькій області
Нове будівництво адміністративної будівлі  Мар’їнського відділення поліції Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області
м.Курахове, вул.Мечникова
Мар’їнський р-н, Донецька обл., 85612
Містобудівні умови та обмеження №36
25.03.2020 № 4-М
Чернобай Дмитро Вікторович
Реконструкція квартири під магазин за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, м.Курахове, проспект Соборний, буд.33, кв.5 без зміни фундаментів та геометричних розмірів
м.Курахове, проспект Соборний, буд.33, кв.5 Мар’їнський р-н, Донецька обл., 85612
Містобудівні умови та обмеження №37
14.04.2020 № 5-М
Войтенко Лариса Олександрівна
Реконструкція  квартири під офіс за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, м. Курахове, вулиця Побєди, буд.20, кв.37
м. Курахове, вулиця Побєди, буд.20, кв.37, Мар’їнський р-н, Донецька обл., 85612
Містобудівні умови та обмеження №38
16.04.2020 № 6-М
Дем’яненко Микола Олександрович
Реконструкція  квартири під магазин за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, м. Курахове, вулиця Лермонтова, буд.6, кв.2 без зміни фундаментів та геометричних розмірів
м. Курахове, вулиця Лермонтова,буд.6, кв.2, Мар’їнський р-н, Донецька обл., 85612
Містобудівні умови та обмеження №39
21.04.2020  № 7-M
Дріга Артем Геннадійович
Реконструкція  нежитлової будівлі прохідної під будівлю магазину                     за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, м. Курахове,              проспект Запорізький, буд.27, кв.21
м.Курахове,              проспект Запорізький, буд.27, кв.21,   Мар’їнський р-н, Донецька обл., 85612
Містобудівні умови та обмеження №40
22.04.2020 № 8-М
Беспалий Юрій Миколайович
Реконструкція  квартири під магазин з улаштуванням окремого виходу за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, м.Красногорівка, вулиця Сумська, буд.22, кв.1
м.Красногорівка, вулиця Сумська, буд.33, кв.1, Мар’їнський р-н, Донецька обл., 85630
 – Містобудівні умови та обмеження №41
05.05.2020 № 9-М
Антикуз Олексій Григорович
Будівництво автомийки самообслуговування  по пр. Запорізький, 50А, у м.Курахове Мар’їнського району Донецької області
м.Курахове,        проспект Запорізький, буд. 50А,   Мар’їнський р-н, Донецька обл., 85612
Містобудівні умови та обмеження №42
19.06.2020 № 10-М
Ікізлі Снежана Євгеніївна
Ікізлі Таїсія Іванівна
Реконструкція  житлового приміщення у гуртожитку під магазин за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, м. Курахове, вул. Пушкіна, буд. 21 без зміни фундаментів та геометричних розмірів
 м. Курахове,        вул. Пушкіна , буд 21, Мар’їнський р-н, Донецька обл., 85612
Містобудівні умови та обмеження №43
 19.06.2020 № 11-М
 Мігільов Олександр Олександрович
Реконструкція  квартири №13 під магазин за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, м. Курахове, проспект Миру, буд. 14 без зміни фундаментів та геометричних розмірів
 м. Курахове,   проспект Миру, буд. 14             Мар’їнський р-н, Донецька обл., 85612
Містобудівні умови та обмеження №44
16.07.2020 № 12-М
Гриша Галина Михайлівна
Будівництво магазину за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, м. Курахове, вул. Побєди, буд.11
м. Курахове, вул. Побєди,  буд.11,Мар’їнський р-н, Донецька обл., 85612
Містобудівні умови та обмеження №45
31.07.2020 № 13-М
Хусанов Рустам Олімжонович
Будівництво магазину за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, м. Курахове, вул. Державна,(Енгельса) буд. 60
м.Курахове, вул. Державна, (Енгельса), буд. 60 Мар’їнський р-н, Донецька обл., 85612
Містобудівні умови та обмеження №46
26.08.2020 № 14-М
Заяць Валерій Валерійович
Реконструкція  квартири  під магазин за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, м. Курахове, просп.Миру, буд. 21, кв. 1 без зміни фундаментів та геометричних розмірів
м. Курахове,   просп.Миру, буд. 21             Мар’їнський р-н, Донецька обл., 85612
Містобудівні умови та обмеження №47