Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар'їнська районна державна адміністрація

Новоселидівська сільська рада

2020

27.07.2020

Завантажити (PDF)

13.02.2020

Завантажити (PDF)

Завантажити (PDF)

Завантажити (PDF)

Завантажити (XLS)

 

Рішення від 23 січня 2020 року №VІІ/39-1 “Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету Новоселидівської сільської ради за 2019 рік”

2019

22.10.2019

ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ «СХЕМИ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ НОВОСЕЛІДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

СХЕМА САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ НОВОСЕЛИДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МАР’ЇНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Карта Новоселидівська СР ІІ-етап 2039-min.jpg

Карта Новоселидівська СР Існуючий стан 2019 (1)-min.jpg

Карта Новоселидівська СР І-етап 2024-min.jpg

 

20.09.2019

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Схеми санітарного очищення з урахуванням впровадження роздільного збору твердих побутових відходів населених пунктів Новоселидівської сільської ради Мар’їнського району Донецької області

 • Замовник: Новоселидівська сільська рада Мар’їнського району Донецької області
 • Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

«Схема санітарного очищення з урахуванням впровадження роздільного збору твердих побутових відходів населених пунктів Новоселидівської сільської ради Мар’їнського району Донецької області» (далі Схема) є містобудівною документацією місцевого рівня. Відповідно до пункту 1 статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» для проектів державного планування, які стосуються поводження з відходами, обов’язково проводиться стратегічна екологічна оцінка (СЕО).

Стратегічна екологічна оцінка дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Схема пропонується до затвердження рішенням Новоселидівської сільської ради.

Мета Схеми – розробка комплексу заходів, направлених на зменшення впливу відходів  ТПВ на довкілля, покращення санітарного стану міста та покращення умов проживання мешканців. повторне використання ресурсоцінних компонентів відходів.

Завдання Схеми полягають у виборі найбільш ефективних в санітарному і технічному відношеннях заходів щодо збирання, видалення та знешкодження твердих і рідких побутових відходів, використання сучасних методів прибирання території, раціонального розміщення об’єктів санітарної очистки та прибирання.

Схема визначає черговість здійснення заходів, обсяги робіт з усіх видів очищення і прибирання населених пунктів Новоселидівської сільської ради, системи і методи  збирання, зберігання, видалення твердих побутових відходів, необхідну кількість збиральних машин, механізмів, устаткування й інвентарю, доцільність будівництва об’єктів системи санітарного очищення, їх основні параметри і розміщення, орієнтовані капіталовкладення на будівництво і придбання технічних засобів.

Схема розробляється на розрахунковий період 20 років з виділенням першочергових (5 років) та довгострокових заходів і безпосередньо пов’язана з «Програмою поводження з відходами в Донецькій області на 2016 – 2020 роки», яка затверджена  розпорядженням голови Донецької ОДА №  885 від 02.08.2017

 • Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

У Схемі передбачається виконання тільки трьох операцій поводження з твердими побутовими відходами, а саме: роздільний контейнерний збір, тимчасове зберігання в контейнерах і перевезення на полігон ТПВ в м Курахове.

Дії  спрямовані на оброблення, утилізацію,видалення,знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення у даний Схемі не розглядаються.

Для реалізації зазначених видів діяльності щодо поводження з ТПВ здійснення процедури оцінки впливу на довкілля не вимагається.

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля:

Реалізація проектних рішень Схеми може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як ґрунт, ландшафт, повітря, поверхневі води.

Виконання СЕО передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків рішень, прийнятих у Схеми на окремі компоненти довкілля (ґрунти, атмосферне повітря), а також на санітарно-епідеміологічну обстановку на території населених пунктів і на здоров’я населення.

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики забруднюючих речовин створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та вимагають спеціальних методів і засобів їх зниження.

Забезпечення зниження навантаження на довкілля, зумовленого викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, планується шляхом виконання конкретних технічних заходів зі збору, зберіганню, перевезення побутових відходів, а також використання сучасних методів прибирання території населених пунктів.

б) для територій з природоохоронним статусом відсутні;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення відсутні;

 • Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Санітарне очищення територій населених місць – комплекс планувальних, організаційних, санітарно-технічних та господарських заходів щодо збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, що утворилися в населених місцях, а також прибирання об’єктів благоустрою з метою запобігання шкідливому впливу факторів середовища життєдіяльності на життя і здоров’я людини та майбутніх поколінь.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Схеми.

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки альтернативні варіанти, з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності, не розглядаються.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись наступні методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Схеми з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення оцінки впливу Схеми на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»:

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, інші заходи з утримання територій населених місць відповідно до встановлених санітарних норм;
 • заходи зі збору, тимчасового зберігання та перевезення побутових відходів;
 • визначення транспортної схеми перевезення побутових відходів та потребі у спеціально обладнаних транспортних засобах кожного типу;
 • заходи з прибирання об’єктів благоустрою;
 • заходи поводження з безпритульними тваринами.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсязі і за структурою, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження i пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Схеми подаються до Новоселидівської сільської ради Мар’їнського району Донецької області

Відповідальна особа: Голова Новоселидівської сільської ради Маріїнського району Донецької області Гарбуз В.С.

контактні дані:  novoselidovkasovet@gmail.com;  моб. тел. 095-561-13-63

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з  дати цієї публікації

****

Рішення від 26 лютого 2019 р. №VІІ/32-1 “Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету Новоселидівської сільської ради за 2018 рік”

Додаток 1, 2 до рішення Новоселидіської сільської ради від 26 лютого 2019 р. №VІІ/32-1

2018

Рішення від 21 грудня 2018 р. № VІІ/31-1 “Про місцевий бюджет Новоселидівської сільської ради на 2019 рiк”

Додаток 1 “Доходи місцевого бюджету Новоселидівської сільської ради на 2019 рік”

Додаток 2 “Розподіл видатків місцевого бюджету Новоселидівської сільської ради на 2019 рік”

Завантажити (PDF)