Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар'їнська районна державна адміністрація

Обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка на 2018 рік

Управління у справах сім’ї та молоді Донецької обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка на 2018 рік, який буде проходити протягом жовтня листопада 2017 року.

Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного розподілу коштів, які передбачаються у обласному бюджеті для підтримки інститутів громадянського суспільства на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї.

Управлінням визначені соціальні проблеми, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти програм інститутів громадянського суспільства:

1. Громадянськість і патріотизм – здійснення заходів, спрямованих на  утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної громадянської позиції молоді.

– Посилення профілактики правопорушень у процесі  підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді.

–  Формування патріотичної свідомості молоді в сім’ї, навчальних закладах, у громадському середовищі шляхом розвитку історичної пам’яті; утвердження українських народних традицій; усвідомлення  національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності; створення осередків громадянсько-патріотичного виховання й допризовної  військової підготовки.

– Виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до переконань, культури і традицій  інших.

– Активізація внутрішнього туризму, екскурсій різними регіонами України, запровадження побратимства між молодіжними організаціями по принципу міст побратимів.

– Формування шанобливого ставлення та поваги до борців за державну незалежність і територіальну цілісність України, у тому числі до учасників АТО.

– Формування бережливого ставлення до природного та соціального, культурного та предметно-побутового довкілля.

2. Розвиток мережі інноваційних центрів розвитку для молоді та дітей (молодіжних центрів)

– Сприяння використанню в роботі інноваційних центрів розвитку для молоді та дітей різноманітних методів для задоволення потреб молоді (за принципами неформальної освіти, заняття в групах, дискусії, творчі лабораторії, семінари, індивідуальні консультації тощо).

3. Здоровий та безпечний спосіб життя – здійснення заходів, спрямованих на поширення серед молоді здорового та безпечного способу життя.

–  Підвищення рівня фізичного, духовного і соціального здоров’я молоді шляхом  широкого впровадження у суспільстві системи фізичної культури та спорту, здорового і безпечного способу життя;

– Сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності.

4. Зайнятість молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді у процесі співпраці вітчизняних і міжнародних громадських об’єднань, роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування.

– Спрямування професійних інтересів молоді за формулою: «інформування-навчання-тестування-залучення».

– Сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі.

– Сприяння розвитку волонтерства,  як форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності, способу неформальної освіти і вторинної зайнятості.

5. Підтримка молоді тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – здійснення заходів, спрямованих на  інформаційну, консультативну, організаційну та іншу підтримку молоді тимчасово окупованих територій та з числа вимушених мігрантів.

– Психологічна реабілітація дітей та молоді шляхом очних та дистанційних занять з психологами та конфліктологами, залучення до різних форм спілкування та суспільно-корисної діяльності.

– Корекція регіональних стереотипів суспільної свідомості інформаційними засобами та засобами комунікації.

– Сприяння соціальній адаптації молоді з числа тимчасових переселенців (освітній, трудовій, громадсько-політичній, дозвіллєвій).

6. Подолання демографічної кризи та розвиток інституту сім’ї

– Пропагування відповідального батьківства, проведення заходів на зміцнення інституту сім’ї, національних родинних цінностей.

– Залучення громад до заходів соціальної  підтримки сім’ї та проведення сімейних свят, культурологічних акцій.

7. Проведення просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми та насилля у сім’ї.

8. Гендерний розвиток – регіональний аспект.

9. Оздоровчі програми для молоді та дітей.

Максимально можливий об’єм бюджетного фінансування програми, розробленої громадською організацією складає до 75 % від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту.

Для участі в конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну документацію, яка має бути підготовлена українською мовою і складатися з пакету документів, перелік яких знаходиться в Порядку проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

Конкурсна документація приймається до 21.11.2017 року (включно) щодня, окрім суботи та неділі, з 9.00. до 18.00. за адресою: м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, 4-й поверх,  управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації.

Контактний телефон: (0626) 42-19-29, 095-062-06-88.

Рішення про визначення переможців конкурсу оголошується в місячний термін з дня його винесення.