Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар'їнська районна державна адміністрація

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» затверджено новий порядок формування та діяльності громадських рад при центральних органах виконавчої влади та місцевих державних адміністраціях.

Громадська рада при райдержадміністрації (далі — громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).

Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу громадської ради — два роки (2018 – 2019 роки).

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

22 січня 2018 року, утворено ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації у складі 5 осіб.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

 

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років (обсяг – до 2 сторінок аркушу формату А4).

При формуванні пакету документів просимо звернути увагу на необхідність дотримання Закону України «Про захист персональних даних».

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів – кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що райдержадміністрація  повідомляє на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при райдержадміністрації до проведення установчих зборів.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради райдержадміністрація оприлюднює на офіційному веб-сайті Мар’їнської райдержадміністрації.

Райдержадміністрація затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

Установчі збори для формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації планується провести  05 березня 2018 року о 10.00 годині (місце проведення установчих зборів буде визначено після припинення приймання заяв). Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється 22 лютого 2018 року о 12.00 годині.
Заяви та копії документів до ініціативної групи надсилати електронною поштою на електрону адресу райдержадміністрації або надавати нарочно на ім’я уповноваженої особи від ініціативної групи – Кобець Олени Миколаївни – начальника відділу по роботі із зверненнями громадян, з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації (м.Мар’їнка, 85600, вул. Шевченка,3, каб 19).