Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар'їнська районна державна адміністрація

Реформа децентралізації – одна з найуспішніших у державі

Державна політика України у сфері місцевого самоврядування спирається на інтереси членів територіальних громад і передбачає децентралізацію влади – передачу від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування значної частини повноважень, ресурсів та відповідальності. В основу цієї політики покладено положення Європейської хартії місцевого самоврядування та найкращі світові стандарти суспільних відносин у цій сфері.

Реформа децентралізації в Україні триває шість років та є однією з найголовніших і найуспішніших реформ у державі. Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,  а саме пунктом 6 частини першої статті 4, встановлено, що об’єднання територіальних громад здійснюється відповідно до Перспективних планів формування територій громад області.

Перспективний план формування територій громад Донецької області затверджено Кабінетом Міністрів України 06 травня 2020 року за № 540-р. Цей план охоплює 100% територій області та передбачає створення 66 спроможних об’єднаних територіальних громад (46 громад на території підконтрольній українській владі та 20 громад на території тимчасово непідконтрольній українській владі).

Донецькою облдержадміністрацією розроблені пропозиції щодо адміністративно-територіального устрою районного (субрегіонального) рівня області з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня», та пропозицій Міністерства розвитку громад та територій України. Передбачено створення 5 районів на території, підконтрольній українській владі (Краматорський, Бахмутський, Покровський, Волноваський, Маріупольський) та 3 районів на території, тимчасово непідконтрольній українській (Горлівський, Донецькій, Кальміуський).

Однією з головних переваг створених ОТГ є зростання власних надходжень громад за рахунок переходу на прямі міжбюджетні відносини. Основними джерелами наповнення бюджетів ОТГ Донецької області є Податок на доходи фізичних осіб (60% якого залишаються в бюджеті громади) та податок на землю (100% якого залишаються в бюджеті громади).

Повноваження та ресурси, отримані в результаті реформи місцевого самоврядування, надають органам місцевого самоврядування більше можливостей для розвитку своїх територій, створення сучасної освітньої, медичної, транспортної, житлово-комунальної інфраструктури. Місцева влада стала зацікавленою в розвитку інвестиційної привабливості своїх територій, адже сплачені податки ідуть на підвищення якості життя жителів цієї громади.

Реформа децентралізації є дієвим інструментом відродження економіки міст та сіл регіону, адже кожна об’єднана територіальна громада отримує можливість самостійно розпоряджатися заробленими коштами, бути господарями на власній землі та самостійно вирішувати питання місцевого значення.

Слід також зауважити, що облдержадміністрацією розроблена Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року, яка визначає стратегічні пріоритети обласної влади на найближчі 7 років. Ця стратегія представляє собою не просто перелік ключових цілей та завдань діяльності. Це система цінностей, яких необхідно дотримуватися під час прийняття управлінських рішень.

Головними принципами Стратегії визначено дотримання пріоритетності прав і свобод людини, забезпечення інклюзивності та ґендерної рівності в системі надання послуг населенню, впровадження підходів сталого та збалансованого розвитку. Розроблення Стратегії здійснено на засадах смарт-спеціалізації та передбачає інноваційну спрямованість та вузьку спеціалізацію у пріоритетних сферах регіональної економіки.

slaid_820x360Прес-служба Донецької ОДА