Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар'їнська районна державна адміністрація

Розробка містобудівної документації

Розробка детального плану території земельної ділянки

Красногорівська міська рада Мар’їнського району

Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивильної адміністрації від 07.06.2018 року №282 “Про розроблення детального плану території під об’єктами нерухомого майна комплексу будівель та споруд біологічної очистки стоків на території Красногорівської міської ради за межами населених пунктів”

Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 07.05.2019 року №673 “Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 07.06.2018 року №282 “Про розроблення детального плану території під об’єктами нерухомого майна комплексу будівель та споруд біологічної очистки стоків на території Красногорівської міської ради за межами населених пунктів”

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту “Детальний план території земельної ділянки під об’єктом нерухомого майна “Очисні споруди”, розташованого за адресою вул.Дачна (колишня Маяк Ілліча), 70, м.Красногорівка Мар’їнського району Донецької області за межами населених пунктів

Новоселидівська сільська рада Мар’їнського району

Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 04.02.2019 №146 “Про розроблення детального плану території земельної ділянки для будівництва та експлуатації породного відвалу товариства з обмеженою відповідальністю “Центральна збагачувальна фабрика “Курахівська” на території Новоселидівської сільської ради Мар’їнського району”

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки для будівництва та експлуатації породного відвалу товариства з обмеженою відповідальністю “Центральна збагачувальна фабрика “Курахівська” на території Новоселидівської сільської ради Мар’їнського району Донецької області за межами населених пунктів

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації та звіті зі стратегічної екологічної оцінки

 «Проект Детального плану території земельної ділянки для будівництва та експлуатації породного відвалу Товариства з обмеженою відповідальністю «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» на території Новоселидівської сільської ради Мар’їнського району Донецької області за межами населених пунктів», «Звіт про стратегічну екологічну оцінку».

Мета, склад та зміст детального плану території.  Проект детального плану території розроблений з метою визначення функціонального призначення та параметрів використання окремої земельної ділянки за межами населених пунктів для будівництва та експлуатації породного відвалу, визначенні всіх планувальних обмежень, використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами та отриманні правовстановлюючих документів на земельну ділянку. Детальний план складається із пояснювальної записки та графічних матеріалів. В проекті дана оцінка існуючої ситуації території та визначені основні принципи планування та використання території.

У звіті зі стратегічної екологічної оцінки здійснено оцінку впливу від будівництва та експлуатації породного відвалу (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення, соціально- економічні наслідки, поводження з відходами, транспорт, розвиток інфраструктури, естетичні характеристики території, використання ландшафтів для рекреаційних цілей тощо).

Основні техніко-економічні показники.

Назва  показників Одиниця  виміру Існуючий  стан Проектне рішення
Територія в межах проекту, у тому числі: га  / % 522,6 / 100 522,6 / 100
– території сільськогосподарського призначення, у тому числі: га  / % 330,1 / 63,1

 

266,2 / 50,9
– рілля га  / % 86,9 / 16,6 86,9 / 16,6
– пасовища, у тому числі га  / % 243,2 / 46,5 179,3 / 34,3
– земельна ділянка 1423385400:06:000:1529 га  / % 59,5 / 11,4
– території зелених насаджень спецпризначення  га  / % 8,4 / 1,6 10,4 / 2,0
– території транспортної інфраструктури га  / % 12,6 / 2,4 12,6 / 2,4
– території історико-культурного призначення га / % 0,2 / 0,1 0,2 / 0,1
– території житлової садибної забудови га / % 1,2 / 0,2 1,2 / 0,2
– території виробничого призначення, у тому числі га  / % 170,1 / 32,6 232 / 44,4
– земельна ділянка 1423385400:06:000:1529 га  / % 59,5 / 11,4

Відомості про замовника та розробника детального плану території та підстави розроблення.

Замовник – Мар’їнська районна державна адміністрація.

Розробник – ТОВ «ГІС ІНЖИНІРІНГ».

Підстава розроблення – Розпорядження Голови районної державної адміністрації  керівника  районної військово – цивільної  адміністрації  від 04.02.2019 № 146 про розроблення детального плану території земельної ділянки для будівництва та експлуатації породного відвалу Товариства з обмеженою відповідальністю «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» на території Новоселидівської сільської ради Мар’їнського району.

Інформація про місце і строки ознайомлення – з проектом детального плану території та звітом із стратегічної екологічної оцінки можна ознайомитися з 26.07.2019 по 26.08.2019 за адресою: 85665, Донецька область, Мар’їнський район, с. Новоселидівка, вул. Сонячна, 1А (приміщення Новоселидівської сільської ради) або на сайті mar.gov.ua.

Інформація про посадову особу  відповідальну за організацію розгляду пропозицій – Голова Новоселидівської сільської ради Гарбуз В.С.

Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій – пропозиції до проекту приймаються в строк з 26.07.2019 по 26.08.2019. Пропозиції потрібно подавати у письмовому вигляді із зазначенням П.І.Б, місця проживання, особистого підпису, повинні містити обґрунтування відповідно до вимог законодавства, будівельних норм державних стандартів і правил.

Інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань – 27.08.2019 о 10.00 приміщення сільського будинку сімейного дозвілля, с. Новоселидівка, вул. Сонячна, 1Б.

Інформація стосовно запланованих заходів знаходиться за адресою: 85610, Донецька область, Мар’їнський район, с. Новоселидівка, вул. Сонячна, 1А (приміщення Новоселидівської сільської ради) або на сайті mar.gov.ua.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту Детального плану території земельної ділянки для будівництва та експлуатації породного відвалу товариства з обмеженою відповідальністю “Центральна збагачувальна фабрика “Курахівська” на території Новоселидівської сільської ради Мар’їнського району Донецької області за межами населених пунктів”

Проект детального плану території для будівництва та експлуатації породного відвалу ТОВ “ЦЗФ “КУРАХІВСЬКА” на земельній ділянці сільськогосподарського призначення, розташованій на території Новоселидівської сільської ради Мар’їнського району Донецької області за межами населених пунктів

ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки документа державного планування – детального плану території земельної ділянки для будівництва та експлуатації породного відвалу товариства з обмеженою відповідальністю «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» на території Новоселидівської сільської ради Мар’їнського району Донецької області за межами населених пунктів

Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 08.10.2019 року №1369 “Про затвердження детального плану території будівництва та експлуатації породного відвалу товариства з обмеженою відповідальністю “Центральна збагачувальна фабрика “Курахівська” на території Новоселидівської сільської ради Мар’їнського району”

Степненська сільська рада

Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 29.11.2018 №742 “Про розроблення детельного плану території земельної ділянки Володимирівського родовища для розробки каолінового кар’єру на території Степненської сільської ради Мар’їнського району”

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки Володимирівського родовища для розробки каолінового кар’єру по видобуванню вторинних каолінів на території Степненської сільської ради Мар’їнського району Донецької області за межами населених пунктів

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації та звіті зі стратегічної екологічної оцінки

 «Детальний план території земельної ділянки Володимирського родовища для розробки каолінового кар’єру по видобуванню вторинних каолінів на території Степненської сільської ради Мар’їнського району Донецької області за межами населених пунктів», «Звіт про стратегічну екологічну оцінку».

Мета, склад та зміст детального плану території.  Проект детального плану території розроблений з метою визначення функціонального призначення та параметрів використання окремої земельної ділянки за межами населених пунктів для розширення виробничих потужностей каолінового кар’єру по видобуванню вторинних каолінів, визначенні всіх планувальних обмежень, використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами та отриманні правовстановлюючих документів на земельну ділянку. Детальний план складається із пояснювальної записки та графічних матеріалів. В проекті дана оцінка існуючої ситуації території та визначені основні принципи планування та використання території.

У звіті зі стратегічної екологічної оцінки здійснено оцінку впливу від розширення виробничих потужностей каолінового кар’єру на довкілля (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення, соціально- економічні наслідки, поводження з відходами, транспорт, розвиток інфраструктури, естетичні характеристики території, використання ландшафтів для рекреаційних цілей тощо).

Основні техніко-економічні показники.

Назва  показників Одиниця  виміру Існуючий  стан Проектне рішення
Територія в межах проекту у тому числі: га  / % 261,5 / 100 261,5 / 100
– території сільськогосподарського призначення   

  у тому числі:

га  / % 99,0 / 37,8

 

153,2 / 58,6
    – рілля га  / % 89,0 / 34 89,0 / 34
    – пасовища (рекультивовані землі) га  / % 10 / 3,8 64,2 / 24,6
– території зелених насаджень спеціального   

  призначення 

га  / % 2,4 / 0,9 2,4 / 0,9
– території виробничого призначення га  / % 57,2 / 22 105,9 / 40,5
– території виробничого призначення   

  (запроектовані раніше)

га  / % 102,9 / 39,3

Відомості про замовника та розробника детального плану території та підстави розроблення.

Замовник – Мар’їнська районна державна адміністрація.

Розробник – ТОВ «ГІС ІНЖИНІРІНГ»

Підстава розроблення – Розпорядження Голови районної державної адміністрації  керівника  районної військово – цивільної  адміністрації  від 29.11.2018 № 742 про розроблення детального плану території земельної ділянки Володимирського родовища для розробки каолінового кар’єру на території Степненської сільської ради Мар’їнського району.

Інформація про місце і строки ознайомлення – з проектом детального плану території та звітом із стратегічної екологічної оцінки можна ознайомитися з 10.05.2019 по 10.06.2019 за адресою: 85665, Донецька область, Мар’їнський район, с. Степне, вул. Центральна, 1 А або на сайті mar.gov.ua.

Інформація про посадову особу  відповідальну за організацію розгляду пропозицій – Голова Степненської сільської ради Шаповалов Г.В.

Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій – пропозиції до проекту приймаються в строк з 10.05.2019 по 10.06.2019.

Пропозиції потрібно подавати у письмовому вигляді із зазначенням П.І.Б, місця проживання, особистого підпису, повинні містити обґрунтування відповідно до вимог законодавства, будівельних норм державних стандартів і правил.

Інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань – 11.06.2019 о 10.00 Будинок культури, с. Степне, вул. Енергетиків, 2А.

Інформація стосовно запланованих заходів знаходиться за адресою: 85665, Донецька область, Мар’їнський район, с. Степне, вул. Центральна, 1 А або на сайті mar.gov.ua.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту Детального плану території земельної ділянки Володимирівського родовища для розробки каолінового кар’єру на території Степненської сільської ради Мар’їнського району

Проект детального плану території земельної ділянки Володимирівського родовища для розробки каолінового кар’єру по видобуванню вторинних каолінів на території Степненської сільської ради Мар’їнського району Донецької області за межами населенних пунктів

ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки документа державного планування – Детального плану території земельної ділянки Володимирівського родовища для розробки каолінового кар’єру на території Степненської сільської ради Мар’їнського району

Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 08.10.2019 №1370 “Про затвердження детального плану території земельної ділянки Володимирського родовища для розробки каолінового кар’єру по видобуванню вторинних каолінів на території Степненської сільської ради Мар’їнського району Донецької області за межами населених пунктів”