Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар'їнська районна державна адміністрація

Щодо призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Постановою Кабінету Міністрів України 29.04.2004 року № 558 (зі змінами) затверджено Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Компенсація призначається і виплачується управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, відповідних заяв разом з такими документами:

1) непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги подаються:

– заява про згоду надавати соціальні послуги;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

– копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмове   повідомлення   особи   із  зазначенням  інформації  про відсутність  трудової  книжки  та  про  останнє  місце  роботи  чи отримання  доходів;

– заяву  про  надання  згоди  на проведення перевірки даних про доходи особи   з  використанням  відомостей  Державного  реєстру фізичних  осіб  –  платників  податків (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»);

2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або їх законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною) подаються:

– заява про необхідність надання соціальних послуг;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (надається особою з інвалідністю);

– висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком осіб з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду).

Компенсація призначається виходячи з розміру прожиткового мінімуму:

 

Відсоткове співвідношення до прожиткового мінімуму Розмір прожиткового мінімуму відповідно до  Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
Для працездатних осіб Особам пенсійного віку
З 01.07.2018 року – 1841 грн. З 01.12.2018 року – 1921 грн. З 01.07.2018 року – 1435 грн. З 01.12.2018 року – 1497 грн.
15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи (грн.) 276,15 288,15 215,25 224,55
10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю (грн.) 184,1 192,1 143,5 149,7
7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (грн.) 128,87 134,47 100,45 104,79

 

Компенсація не призначається:

 

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам,
яким призначено:

– державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та особам з інвалідністю» або надбавку на догляд
до  державної  соціальної допомоги згідно із Законом України «Про
державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

– надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд
відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення»
і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

– відшкодування  витрат на надання послуг по догляду відповідно
до  Закону України  «Про  загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують
допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну
допомогу»;

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній
основі;

4) самозайнятим особам;

5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову)
службу;

6) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на  умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

За більш детальнішою інформацією звертайтеся до управління соціального захисту населення райдержадміністрації за адресою: м. Мар’їнка вул. Каштанова, 2 або м. Курахове пр.-кт Соборний, 4 (каб. № 15) та за телефоном: 0668082724.