Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар'їнська районна державна адміністрація

Вакансії

29.09.2020

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Школа мистецтв м. Курахове»

Наказом начальника відділу культури, молоді та спорту Мар’їнської районної державної адміністрації Донецької області від 29.09.2020 № 46-од оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Школа мистецтв м. Курахове» (місце знаходження закладу: 85612, вулиця Пушкіна, буд.5, м. Курахове, Мар’їнський район, Донецька область).

Загальні вимоги до кандидатів: повна вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Керівником комунального закладу культури не може бути особа, яка: за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена, має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, є близькою особою або членом сім’ї керівника органу управління.

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

– копію документа, що посвідчує особу;

– копії документів про вищу освіту;

– два рекомендаційні листи довільної форми;

– мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються в паперовому або електронному вигляді до відділу культури, молоді та спорту Мар’їнської районної державної адміністрації Донецької області упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу, що знаходиться за адресою: 85600, Донецька область, Мар’їнський район, м. Мар’їнка, пр. Дружби, буд. 29, e-mail: 00183609@mail.gov.ua.

Перелік документів є вичерпним.

Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості.

Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

Особи, які беруть участь у конкурсі готують публічну презентацію проекту програми розвитку комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Школа мистецтв м. Курахове» на один і п’ять років, у яких повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться кандидатом на посаду, для вирішення проблем закладу, а також заходи, що будуть вживатися з метою забезпечення ефективної господарської, виробничої, соціально-побутової та інших видів діяльності.

Дата початку приймання документів: 29 вересня 2020 року.

Дата закінчення приймання документів: 28 жовтня 2020 року

Дата початку формування конкурсної комісії: 30 вересня 2020 року.

Умови та строки проведення конкурсу.

Конкурсна комісія проводить перше засідання  09 листопада 2020 року в приміщенні відділу культури, молоді та спорту Мар’їнської районної державної адміністрації Донецької області, що знаходиться за адресою: 85600, Донецька область, Мар’їнський район, м. Мар’їнка, пр. Дружби, буд. 29.

Умови оплати праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу:

Оклад директора – 5556,10 грн. на місяць (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами). Доплати, преміювання та надбавки встановлюються відповідно до чинного законодавства в межах фонду оплати праці.

Кошторис закладу на 2020 рік складає – 3364,0 тис. грн.

Основні засоби станом на 01.01.2020 складають – 483,4 тис. грн.

Довідки за телефоном: (099) 608-57-10