Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар'їнська районна державна адміністрація

Запит на отримання персональних даних з Реєстру

 

Відповідно до статті 21 Закону України „Про Державний реєстр виборців” виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України).

Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу.

Орган ведення Реєстру, який отримав запит, не пізніше ніж на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця роздруковані в повному обсязі його персональні дані, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначені дані засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюються печаткою цього органу.

У разі особистого звернення громадянина України, виборча адреса якого належить до території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, окремих територій Донецької та Луганської областей, де не функціонують органи ведення Державного реєстру виборців, з письмовим запитом щодо змісту його персональних даних у Державному реєстрі виборців до органу ведення Реєстру не за своєю виборчою адресою цей орган надсилає на вказану в запиті адресу персональні дані запитувача.

У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних чи виборчої адреси виборця – суб’єкта звернення відповідним даним цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру надсилає на наведену в запиті виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.

 

Бланк запиту на отримання персональних даних з Реєстру

Бланк запиту щодо отримання персональних даних за власною адресою