Мар'їнська районна державна адміністрація

Мар'їнська районна державна адміністрація

Засідання круглого столу з питань вирішення проблеми працевлаштування соціально незахищених верств населення

27 вересня 2018 року в Мар’їнському районному центі зайнятості відбулося засідання Круглого столу на тему «Співпраця служби зайнятості та роботодавців щодо працевлаштування молоді, жінок, інвалідів, внутрішньо переміщених осіб та соціально незахищених верств населення». У заходу взяли участь роботодавці Мар’їнського районного. Основним питанням засідання Круглого столу було створення нових робочих місць, працевлаштування соціально незахищених верств населення та працевлаштування осіб з числа внутрішньо переміщених.

Директор центру зайнятості  Бурлака Г.М. зазначила, що виплата компенсації єдиного внеску здійснюється роботодавцю, який працевлаштував на нове робоче місце зареєстрованих безробітних з числа осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, строком не менше ніж на 2 роки, а також вона нагадала про заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщеним особам (ВПО):

– компенсація зареєстрованому безробітному з числа ВПО фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування, а також витрат для проходження за направленням центру зайнятості, попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування;

– компенсація витрат роботодавця на оплату праці (але не вище середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа ВПО на умовах строкових трудових договорів тривалістю не більше шести календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази.

Тривалість компенсації витрат роботодавця, який працевлаштовує внутрішньо переміщених осіб з числа категорій громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», понад шість місяців, але не більше дванадцяти календарних місяців, визначається рішенням регіональних координаційних комітетів сприяння зайнятості за погодженням з відповідним центром зайнятості.

Зацікавила учасників інформація і стосовно виплати компенсації суб’єктам малого підприємництва у разі працевлаштування на створені нові робочі місця зареєстрованих безробітних в пріоритетних видах економічної діяльності.

Начальник відділу взаємодії з роботодавцями Ксенія Федів наголосила, що компенсація не виплачується у разі, коли роботодавець: має заборгованість із сплати єдиного внеску або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство. Роботодавець відповідає за достовірність даних, що стосуються підтвердження факту створення нових робочих місць та працевлаштування на них відповідних осіб, які є підставою для виплати компенсації.

У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела компенсації або на його робоче місце за направленням служби зайнятості працевлаштовується інший зареєстрований безробітний з числа громадян, категорії яких зазначені вище. Тривалість виплати компенсації та строк працевлаштування обчислюються сумарно.

Ми сподіваємося, що і надалі ті роботодавці, які планують розширяти масштаби свого бізнесу, сьогодні підрахують вигідність даної пропозиції служби зайнятості, та в подальшому  будуть  співпрацювати з нами.

Круглий стіл пройшов у формі ділової дискусії, що ще раз підтверджує: служба зайнятості відкрита до діалогу заради вирішення проблеми працевлаштування населення.